123 Комп’ютерна інженерія
Акредитована.
Рішення ухвалене на засіданні Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти Рішення ухвалене на засіданні 15 грудня 2020 р.,
протокол № 22 (41)

Завантажити анотації