172 Телекомунікації та радіотехніка
Акредитована.
Рішення ухвалене на засіданні Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти Рішення ухвалене на засіданні 26 січня 2021р., протокол
№ 1 (44)

Завантажити анотації