105 Прикладна фізика та наноматеріали
Акредитована з визначенням “зразкова”
Рішення ухвалене на засіданні Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти 23 лютого 2021 р., протокол № 3 (46)

Переглянути анотації