1986 р.н., к.т.н, асистент

Аль Шурайфі Муштак працює на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем з 2017 року відразу після його закінчення. З 2016 року – на науковій роботі. Кандидатську дисертацію захистив у 2016 році.

Асистент Аль Шурайфі М. викладає лекційні курс:

– “Телекомунікаційні мережі” для студентів ІІ та ІІІ курсу (172 “Телекомунікації та радіотехніка” “бакалавр”, напрям підготовки “Телекомунікації та радіотехніка”);

– “Математичне моделювання систем і процесів” для студентів першого курсу “магістратури”, напрям підготовки “172 Телекомунікації та радіотехніка”;

– “Практика телекомунікаційні мережі” для студентів третього курсу (172 “Телекомунікації та радіотехніка” “бакалавр”, напрям підготовки “Телекомунікації та радіотехніка”);

Він також веде лабораторні та практичні заняття.

“Основи теорії передавання інформації”  3го курсу (172 “Телекомунікації та радіотехніка” “бакалавр”;

“Теорія передавання інформації” для студентів першого курсу “магістратури”, напрям підготовки “172 Телекомунікації та радіотехніка”;

“Оптимізація проектування радіоелектронних засобів” для студентів 2го курсу “магістратури”, напрям підготовки “172 Телекомунікації та радіотехніка”;

“Оптимізація проектування радіоелектронних засобів” для студентів І  курсу “магістратури”, напрям підготовки “172 Телекомунікації та радіотехніка”;

Асистент Аль Шурайфі М. є науковим керівником курсових проектів студентів четвертого курсу (спеціальність “Телекомунікації та радіотехніка” “бакалавр”) та керівник у магістрів дипломної роботи.

Е-mail: alsharify@univ.kiev.ua; mushtaq.talib2005@gmail.com