«Акредитація освітніх програм за освітніми рівнями бакалавр та магістр»

«Освітній рівень магістр»

1.Освітня програма «Захист інформації в телекомунікація» спеціальності
172 «Телекомунікації та радіотехніка»

  • Опис освітньої програми
  • Навчальний план
  • Робочі програми компонент освітньої програми  (їх може бути десяток чи більше)

2.Освітня програма «Інформаційна безпека телекомунікаційних систем та
мереж» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

  • Опис освітньої програми
  • Навчальний план
  • Робочі програми компонент освітньої програми  (їх може бути десяток чи більше)