кандидат фіз.-мат. наук, асистент

Закiнчив у 1995 р. кафедру теоретичної фiзики фiзичного факультету Київського нацiонального унiверситету iм. Т. Г. Шевченка. У 2006 р. захистив кандидатську дисертацiю «Стрибковий транспорт i кiнетика люмiнесценцiї наноструктурованого кремнiю» (науковий керiвник чл.-кор. НАН України I. В. Блонський, Iнститут фiзики НАНУ). З 2000 р. працює асистентом кафедри математики та теоретичної радiофiзики.

Проводить практичнi заняття з теоретичної i математичної фiзики. Основнi науковi iнтереси:

  • кiнетичне рiвняння на невпорядкованих гратках (випадкове блукання у випадковому середовищi);
  • статистична фiзика граткових газiв;
  • фiзичнi властивостi i кiнетика люмiнесценцiї кремнiєвих наноструктур.


Має 26 публiкацiй, серед них 11 статей у фахових журналах i 1 навчально-методичний посiбник.

Інтерв’ю у студентській неофіційній газеті факультету «РФФ.Live»


Повернутися до розділу «Персоналії «Ж»