1942 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка у 1964 р., а в 1971 р. – аспірантуру за спеціальністю «Фізика напівпровідників та діелектриків». У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію «Исследования процессов переноса в поверхностных каналах полупроводников», а в 1986 р. – докторську «Перенос и рассеяния носителей заряда в поверхностных каналах полупроводников».

З 1965 р. працює на радіофізичному факультеті: спочатку молодшим, у 1968-1972 рр. – старшим науковим співробітником, у 1972-1979 рр. – старшим викладачем, 1979-1988 рр. – доцентом кафедри фізики напівпровідників. З 1988 р. працює професором кафедри електрофізики.

Читав лекції для студентів зі спецкурсів «Технологія напівпровідників», «Фізика поверхні напівпровідників», «Мікроелектроніка», курс загальної фізики «Механіка». Створив практикум «Технологія напівпровідників», проводив заняття у практикумах «Фізика напівпровідників», «Напівпровідникові прилади», «Електрика», «Механіка».

Наукова діяльність присвячена дослідженням фізики поверхневих явищ у напівпровідниках та макроскопічних квантових ефектів у напівпровідникових двовимірних структурах. Прикладні дослідження спрямовані на вирішення фізичних проблем мікроелектроніки. Зокрема, на створення надшвидкодіючих активних напівпровідникових приладів. 3 учні захистили кандидатські дисертації.

Входить до складу наукової Координаційної ради НАНУ з фізики поверхні та мікроелектроніки, а також Науково-експертної ради Міністерства освіти України за фаховим напрямком «Радіотехніка та електроніка». Працює у складі Експертної ради за напрямом «Фізика та астрономія» державного Фонду фундаментальних досліджень. Входить до Президії ради з комп’ютеризації навчальної та наукової роботи в університеті. Займається розробкою проектів з розвитку комп’ютерних мереж та застосування дистанційного навчання на базі сучасних телекомунікаційних технологій. Керівник проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй.

Опублікував більше ніж 130 праць у міжнародних та вітчизняних наукових виданнях, 12 посібників та методичних розробок.


Повернутися до розділу «Персоналії «Ж»