кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчила кафедру фізичної електроніки радіофізичного факультету Київського університету у 1961 р. У 1966-1969 рр. навчалась в аспірантурі університету. В 1984 р. захистила кандидатську дисертацію «Экспериментальное исследование катодной области разряда активных элементов гелий-неоновых ОКГ» (науковий керівник доц. Є. Т. Кучеренко).

В університеті працювала інженером кафедри фізичної електроніки (1961-1963 рр.), старшим інженером кафедри квантової радіофізики (1963-1988 рр.), молодшим (1975-1986 рр.) та науковим співробітником (1986-1988 рр.). З вересня 1988 р. і дотепер працює старшим науковим співробітником в Інституті проблем матеріалознавства НАН України.

Основні напрями наукових досліджень розробка науково-технологічних основ керування макро- і мікроструктурою та властивостями жаростійких і жароміцних композиційних конденсатів, одержаних методами CVD i PVD. У рамках наукових і господарчих тем займалась дослідженням стійкості оксидного та нових типів пресованих розжарених катодів до іонного бомбардування. В даний період працює над одержанням тонкоплівкових матеріалів тугоплавких сполук з композиційною структурою з метою встановлення закономірностей формування та взаємозв’язку структури з фізичними властивостями тонких плівок, які мають підвищені захисні характерстики в умовах роботи високих температур та агресивного середовища.

Нею, зокрема, вперше показано, що плазма тліючого розряду в порожнистому циліндричному холодному катоді має неоднорідну зональну структуру, яка залежить від геометричних розмірів катода. Плазма в довгому порожнистому циліндричному катоді (відношення довжини до діаметру більше 4) має три області. Зі зменшенням довжини катода виникає поступове витіснення додатнього стовпа розряду. Нерівномірний характер розподілу струму в довгому циліндричному порожнистому катоді пов’язаний з неоднорідністю структури плазми в ньому. Вивчені характеристики тліючого розряду з розробленими новими типами порожнистих холодних катодів: резонаторним, конічним, коаксіальним та плівковим порожнистим циліндричним катодом з клиноподібною за товщиною окисною плівкою.

Вперше було показано, що в останньому типі катоду можна підвищити рівномірність струмового навантаження з меншою густиною струму по поверхні. На основі одержаних результатів досліджень були запропоновані три типи холодних катодів, а також конструкція активного елемента з коаксіальним порожнистим циліндричним катодом для гелій-неонових лазерів, які захищені 5 авторськими свідоцтвами.

На базі досліджених ефектів опубліковано 60 наукових праць та реалізовано низку нових технічних рішень, серед них одержано 5 авторських свідоцтв на винаходи:

  1. А.с. 338165 (СССР). Полый холодный катод / Е. Т. Кучеренко, Е. В. Зыкова, И. А. Дерюгин.
  2. А.с. 380236 (СССР). Разрядная трубка газового лазера / Е. Т. Кучеренко, Е. В. Зыкова.
  3. А.с. 584661 (СССР). Полый холодный катод / Е. Т. Кучеренко, Е. В. Зыкова.
  4. А.с. 654018 (СССР). Холодный катод / Е. Т. Кучеренко, Е. В. Зыкова.
  5. А.с. 1531736 (СССР). Способ изготовления полого холодного катода / Е. Т. Кучеренко, Е. В. Зыкова.


Повернутися до розділу «Персоналії «З»