1931-2003 р.р., кандидат фіз-мат. наук, старший науковий співробітник

Вищу освіту здобув у Киівському університеті ім. Т. Г. Шевченка, закінчивши у 1955 р. кафедру фізичної електроніки радіофізичного факультету. Після закінчення був залишений на роботі на цій же кафедрі. За час роботи працював лаборантом, старшим лаборантом, інженером, завідувачем лабораторії, старшим науковим співробітником. Виконував певне педнавантаження.

Наукові дослідження – вивчення емісійної електроніки (оксидний катод, монокристали кремнію), мас-спектрометрії і лазерної мас-спектрометрії (фізика поверхневих явищ на металах і напівпровідниках, дослідження медико-біологічних об’єктів і об’єктів довкілля, тощо).

Основні одержані наукові результати полягають у визначенні залежностей термоемісійних властивостей зазначених матеріалів від їх поверхневого стану (наявності лужних металів, різних газів та електричного поля), а в медичних об’єктах і об’єктах довкілля– визначення і вплив шкідливих домішок і радіонуклідів.

Під час експозиції розробленого лазерного мас-спектрометра на Виставках ВДНГ СРСР і УРСР були отримані срібна медаль, премії і дипломи. За результатами досліджень загалом надруковано більш ніж 80 публікацій і монографія «Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах» (под ред. Н. Г. Находкина и В. И. Гончаренко К.: Вища школа, 1986, 231 с.).


Повернутися до розділу «Персоналії «З»