1942 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету у 1964 р. У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію «Температурні і частотні залежності форми ліній магнітного резонансу при одно- і багатоквантових переходах».

На кафедрі квантової радіофізики працював асистентом та доцентом. Зараз працює професором фізичного факультету Кубанського університету в м. Краснодар Російської Федерації. Читав спецкурси «Радіофізичні методи досліджень», «Техніка НВЧ», «Сучасна НВЧ техніка», керував лабораторними циклами «Радіоспектроскопія», «Прилади і методи НВЧ».

Основні напрями наукових досліджень під час роботи у Киівському університеті – взаємодія електромагнітного випромінювання НВЧ з магнітними кристалами та напівпровідниками, дослідження акусто-мікрохвильової взаємодії в феритових полікристалах, розробка керуючих НВЧ елементів, у тому числі за високого рівня потужності.


Повернутися до розділу «Персоналії «З»