1935-1993 р.р., доктор фіз.-мат. наук, професор

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету у 1958 р. В 1980 р. захистив докторську дисертацію «Симетрії двоїстості в релятивістській електродинаміці». Після закінчення аспірантури працював асистентом, доцентом, професором кафедри квантової радіофізики (1979-1983 рр.), професором кафедри теоретичної радіофізики (1983-1986 рр.), професором кафедри математики та теоретичної радіофізики (1986-1993 рр.).

Читав нормативний курс «Електродинаміка», спеціальні курси «Техніка НВЧ», «Квантова гірометрія». Основні напрями наукових досліджень – електродинаміка неінерційних та прискорених активних (лазерних) та пасивних (у тому числі анізотропних та гіротропних) систем, квантова гірометрія, лазерна фізика.

Зокрема, ним побудовано макроскопічну електродинаміку, яка задовольняє двом релятивістським принципам симетрії – симетричній та антисиметричній двоїстості. Вперше запропоновано формулювання матеріальних рівнянь зв’язку в рухомих середовищах в 6-вимірному бівектроному просторі. Як науковий керівник науково-дослідної лабораторії «Лазерний зв’язок» брав активну участь у прикладних дослідженнях, наприклад, у розробці приладів з лазерними гіроскопами та акселерометрами для автономних космічних об’єктів, космічного лазерного зв’язку, тощо. 11 учнів захистили кандидатські дисертації, двоє – докторські.

Організаційна і адміністративна робота була наступною: заступник декана спеціального факультету при радіофізичному факультеті (1979-1988 рр.), заступник завідуючого кафедри теоретичної радіофізики (1983-1986 рр.), заступник завідуючого кафедри математики та теоретичної радіофізики (1986-1993 рр.); впродовж багатьох років був вченим секретарем секції Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки.

Автор понад 130 наукових праць.


Повернутися до розділу «Персоналії «В»