1937 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор

Закінчив кафедру фізики напівпровідників у 1959 р., до 1962 р. працював асистентом кафедри електрофізики, в 1962 р. поступив до аспірантури на кафедру фізики напівпровідників. Під час навчання в аспірантурі в 1964-1965 рр. проходив 10-місячне стажування в Гулльському університеті (Англія). Після закінчення аспірантури залишився на кафедрі фізики напівпровідників, де працював спочатку асистентом, потім доцентом.

У 1966р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Фотоэлектрические и оптические свойства некоторых полупроводников, обусловленные дефектами структуры» (науковий керівник доц. Ю . І. Карханін). В 1983 р. захистив докторську дисертацію на тему «Генерационно-рекомбинационные эффекты горячих носителей заряда в компенсированных полупроводниках».

Читав курси лекцій «Методи дослідження напівпровідників», «Фізика напівпровідників», «Основи оптоелектроніки». Багато років був вченим секретарем кафедри.

Наукові інтереси: нерівноважні процеси в напівпровідниках, оптоелектронні прилади та їх застосування в енергетиці та медицині. Провів цикл досліджень оже-процесів на домішкових комплексах у багатодолинних напівпровідниках, розробив портативний тепловізор та досліджував фотоприймачі для теплобачення.

Підготував 6 кандидатів наук. Під час роботи на кафедрі опублікував понад 90 наукових статей, отримав 10 авторських свідоцтв. Він є автором 2 учбових посібників. В 1986 р. перейшов на роботу до Київського політехнічного інституту і обіймав посаду професора кафедри фізики.


Повернутися до розділу «Персоналії «В»