1959 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчив радіофізичний факультет у 1983 р. У 1983-1987 рр. навчався в аспірантурі університету. Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук «Фотоіндуковане перемагнічування магнітооптичних середовищ» (науковий керівник – проф. В. Ф. Коваленко) захистив у 2004 р. У 1988-1997 рр. працював у НДІ електромеханічних приладів: інженер-конструктор (1988-1990 рр.), науковий співробітник (1990-1992 рр.), керівник сектору науково-дослідного відділу (1992 р.). На радіофізичному факультеті працював стажистом-дослідником (1983-1985 рр.), молодшим науковим співробітником (1985-1998 рр.), науковим співробітником (1998-2000 рр.), провідним інженером (2000-2004 рр.) та старшим науковим співробітником (з 2004 р.).

Основні напрями наукових досліджень – процеси фотоіндукованого перемагнічування магнітовпорядкованих середовищ, експериментальне та теоретичне моделювання процесів перемагнічування реальних магнетиків. Прикладні аспекти дослідження спрямовані на вирішення таких проблем як створення нових магнітних матеріалів, формування періодичних структур у магнітних матеріалах, вимірювання слабких просторово неоднорідних магнітних полів.

Основні наукові результати: досліджено процеси локального фотоіндукованого перемагнічування магнітоупорядкованих середовищ з просторово неоднорідним розподілом намагніченості; сформульовано граничні умови фотоіндукованого спін-переорієнтаційного переходу перемагнічування в однорідно намагніченому локальному об’ємі магнетика та встановлені відповідні їм критичні параметри зародка нової магнітної фази в залежності від параметрів середовища та умов опромінення; запропоновано методи локального контролю параметрів магнетиків та вимірювання просторово неоднорідних гранично слабких магнітних полів.

Має понад 50 наукових праць, серед яких 6 авторських свідоцтв на винаходи.


Повернутися до розділу «Персоналії «Т»