1942 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор, декан, завідувач кафедри, перший проректор, академік Академії педагогічних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Вищу освіту здобув у Київському університеті імені Тараса Шевченка, який закінчив у 1965 р., тут закінчив аспірантуру. Після закінчення аспірантури до теперішнього часу викладацька, науково-дослідна та адміністративна робота пов’язана з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію «Исследование доменной электрической неустойчивости в высокоомном GaAs» (наукові керівники – проф. Ю. І. Карханін, проф. Ю. В. Воробйов), а в 1986 р. – докторську «Исследование спин-зависимых явлений переноса и рекомбинации в полупроводниках и полупроводниковых структурах». Отримав звання «Заслужений діяч науки і техніки України» у 1996 р., обраний академіком Академії педагогічних наук України у 1999 р.

За час роботи в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка обіймав такі посади: асистент (1965 р.), доцент (1982 р.), професор (1988 р.), завідувач кафедри радіоелектроніки (з 1996 р. – кафедра напівпровідникової електроніки) з 1990 р., декан радіофізичного факультету (1990 р.), перший проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1992 р.

Викладав такі лекційні курси: «Основи напівпровідникової електроніки», «Мікроелектроніка», «Автоматизація наукових досліджень», «Фізика напівпровідників». «Явища в напівпровідниках в сильних полях», «Сучасні проблеми електроніки». Науково-дослідна діяльність на радіофізичному факультеті університету пов’язана з дослідженням явищ рекомбінації і переносу носіїв заряду в напівпровідниках та структурах на їх основі із застосуванням сучасних ефектів і експериментальних методів та методик (спін-залежні рекомбінаційні явища, релаксаційна спектроскопія глибоких рівнів).

Загальна кількість наукових публікацій понад 120. Видано підручник «Основи напівпровідникової електроніки» у співавторстві із В. В. Ільченком та монографії «Фізичні основи спінової електроніки» та «Спінелектрона та електрон-діркова рекомбінація в напівпровідниках» (у співавторстві із О. В. Барабановим та В. А. Львовим).

Інтерв’ю у студентській неофіційній газеті факультету «РФФ.Live»


Повернутися до розділу «Персоналії «Т»