1951 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, завідувач лабораторії

У 1979 р. закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, радіофізичний факультет. У 1973-1978 рр. працював в науково-дослідному секторі: висококваліфікованим робочим-механіком, техніком, старшим техніком, з 1978 р. працює інженером, старшим та провідним інженером, з 2002 р. – науковий, а з 2003 р. – старший науковий співробітник.

У 2006 р. обраний за конкурсом на посаду завідувача науково-дослідної лабораторії фізичної електроніки. Крім основної наукової діяльності, бере участь в навчальному процесі. Керує дипломними роботами студентів, проводить лабораторні та семінарські заняття зі спецкурсів «Фізичної електроніки» та «Фізики вакууму і вакуумних технологій» «Радіотехнічних кіл та сигналів».

Основні наукові інтереси: дослідження структури та хімічного складу матеріалів та плівок, дослідження адсорбційно-емісійних процесів, що впливають на формування функціонально важливих параметрів гетерофазних напівпровідникових сенсорних структур. Зараз його наукова робота спрямована на експериментальні дослідження структури та хімічного складу матеріалів та плівок, що можуть бути використані для створення газових та біосенсорів нового покоління.

Є співавтором більше ніж 60 наукових праць. Виступав з науковими доповідями на багатьох міжнародних конференціях. Підготував і видав друком 4 методичні вказівки до проведення лабораторних робіт.


Повернутися до розділу «Персоналії «Т»