1937 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчив радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту у 1966 р. У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію «Власне електромагнітне НВЧ випромінювання феритів в умовах сильного зв’язку з електродинамічною системою» (науковий керівник – доц. М. І. Ляшенко). Працював радіомеханіком (1961-1964 рр.), молодшим науковим співробітником (1965-1966 рр.), старшим інженером (1966-1971 рр.), старшим науковим співробітником (1971-2001 рр.).

Займався вивченням власного випромінювання феритів, впливом на це випромінювання зв’язку феритів з електродинамічною системою. Досліджував температурні особливості власного випромінювання в умовах сильного зв’язку. Вперше експериментально зареєстровано і вивчено власне випромінювання феритів в області існування доменної структури. Виявлено ефект «охолодження» магнонної системи, обумовлений кінцевим значенням швидкості передачі енергії від фононної системи до магнонної при інтенсивному випромінюванні останньої.

Ці дослідження допомогли визначити шумові характеристики НВЧ приладів і оптимізацію цих характеристик в конкретних пристроях. Крім того, досліджувались плівкові монокристали залізо-ітрієвого гранату, які застосовуються в апаратурі НВЧ. Досліджено вплив пружних деформацій на спін-хвильові характеристики магніто-статичних хвиль, які поширюються в плівках ЗІГ.

Показано, що за допомогою пружних деформацій згінного типу можна керувати дисперсією поверхневих магніто-статичних хвиль. Ці дослідження були спрямовані для вирішення задачі термостабілізації магнітних характеристик феритових ліній передачі. Було показано, що шляхом пружних деформацій можливо підвищити температурний коефіцієнт термостабілізації майже на порядок. Одержані дані дозволять більш надійно і широко застосовувати плівки ЗІГ.

У 1985-1995 рр. – член профкому університету. Голова підкомісії університету з установок ВЧ, УВЧ та НВЧ в рамках постійно діючої технічної комісії. Опублікував понад 64 наукових праць, серед них 3 авторські свідоцтва на винаходи. Проводив із студентами старших курсів лабораторні роботи. Був науковим керівником дипломних робіт.


Повернутися до розділу «Персоналії «Т»