1941-2003 р.р., кандидат фіз.-мат. наук, провідний інженер

Закінчив Київський lержавний університет ім. Т. Г. Шевченка у 1969 р. У 1984-1988 рр. навчався в заочній аспірантурі університету. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію «Структура та емісійні властивості поверхні гексабарида лантану та адсорбованих на ній плівок кисню і цезію» (науковий керівник – проф. Д. О. Городецький).

На кафедрі електрофізики радіофізичного факультету працював у 1969-1990 рр. асистентом, молодшим науковим співробітником, провідним інженером. Один з піонерів впровадження в СРСР ОЖЕ-спектроскопії. Зокрема, метод був застосований для дослідження і підвищення ефективності теплоелектронних перетворювачів (ТЕПЕ) (Інститут фізики, м. Сухум).

Брав участь у постановці лабораторних робіт. Проводив практичні заняття з усіх курсів загальної фізики, керував дипломною практикою студентів. Автор понад 30 наукових праць.


Повернутися до розділу «Персоналії «Щ»