1944 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчив (1968 р.) радіофізичний факультет Київського університету. Захистив (1990 р.) кандидатську дисертацію «Дослідження ефектів синхронізму при параметричній взаємодії хвиль в електрооптичних кристалах». Працював інженером та старшим інженером (1968-1972 р.), з 1972 р. – старший науковий співробітник. Читав лекції, проводив семінарські заняття, керує науковою роботою студентів від другого до шостого курсу та допомагає аспірантам лабораторії.

В циклі «Квантова радіофізика» проводить лабораторні роботи, підготував лабораторну роботу нового класу – «Комп’ютерний експеримент з модуляції лазерного випромінювання в електрооптичних кристалах». Був відповідальним виконавцем більше ніж 10 великих госпдоговірних робіт та декількох тем ДКНТ України.

Основні напрями наукових досліджень– дослідження ефектів синхронізму при взаємодії електромагнітних хвиль оптичного та мікрохвильового діапазонів у кристалах з просторовою дисперсією, взаємодії лазерного випромінювання з електрооптичними кристалами, які знаходяться в НВЧ полях електродинамічних структур модуляторів світла лазерних систем зв’язку.

Ним, зокрема, розглянуто деякі аспекти фундаментальних фізичних явищ в процесах випромінювання, проведено аналіз ближнього поля на прикладі поля, що генерує диполь Герца, побудовано динамічні комп’ютерні кінограми розвитку компонент електричного та магнітного полів в індукційній зоні випромінювача та складного вихрового характеру вектора Пойнтінга в ближній зоні, показано, що ближнє поле має характер реактивної еванесцентної хвилі.

За впровадження наукових розробок, захищених патентом, у серійне виробництво нагороджений знаками «Изобретатель СССР» та ВДНХ СРСР. На конкурсах НТТ РЕЗ ім. А. С. Попова наукові праці нагороджені трьома почесними грамотами та преміями.

Є автором більше 70 наукових праць, 14 патентів та двох методичних посібників у співавторстві.


Повернутися до розділу «Персоналії «С»