кандидат фіз.-мат. наук, доцент

У 1985 р. закiнчила механіко-математичний факультет Київського державного унiверситету iм. Т. Г. Шевченка, а у 1989 р. – аспірантуру кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики. У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію «Оцінки швидкості збіжності у теоремі Реньї» (науковий керівник – проф. М. В. Карташов). На кафедрі математики та теоретичної радіофізики працює з 2001 р.

Читає лекційний нормативний курс «Чисельні методи» на радіофізичному факультеті та курс «Вища математика» для курсантів Військового інституту, веде практичні заняття з математичного аналізу та лабораторні з чисельних методів. Область наукових інтересів – теорія ймовірностей та математична статистика: сумування випадкових величин; неоднорідний процес відновлення (поведінка залишкового часу життя); пошук розладки у потоці незалежних спостережень; непараметричне оцінювання компонентів сумішей та розв’язування задач класифікації на основі цих оцінок.

Основні наукові результати:

  • отримано оцінки у різноманітних метриках швидкості збіжності у теоремі Реньї для різнорозподілених доданків, а також для заданих на ланцюгу Маркова;
  • одержано оцінку зближення потоку, що проріджений з ймовірністю θ, з процесом Пуасона при θ → 0;
  • доведено асимптотичну незсуненість, нормальність та конзистентність ядерної оцінки щільності розподілу за спостереженнями суміші зі змінними концентраціями;
  • побудовано класифікатор для об’єктів, вибраних із суміші кількох компонентів з різними розподілами на основі непараметричних оцінок щільностей цих розподілів.


Усього має 28 публікацій: 14 статей, 5 тез доповідей, 7 навчально-методичних праць.

Контакти:

e-mail: inkognito_x@bigmir.net


Повернутися до розділу «Персоналії «С»