1973 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка (кафедру медичної радіофізики) у 1996 р., навчався в аспірантурі у 1998-2001 рр., у 2002 р. захистив кандидатську дисертацію «Фізичні основи підвищення інформативності сигналів магніторезонансної томографії для медичних технологій» (науковий керівник – доц. М. К. Новоселець).

В університеті працює з 1996 р., спочатку на посаді стажиста-дослідника, потім на інженерних і наукових посадах, з 2001 р. – на посаді начальника бюро, а потім начальника сектору інформаційно-обчислювального центру, а з 2003 р. – на посаді доцента кафедри медичної радіофізики. Основні напрямки наукової діяльності – радіофізична інтроскопія, моделювання фізичних процесів в біологічних системах, у тому числі на молекулярному рівні, високопродуктивні обчислювальні комп’ютерні системи. В рамках цих напрямків розроблено систему телемедичних консультацій, програмне забезпечення для збереження та обробки медичних діагностичних зображень, програмне забезпечення для високопродуктивних обчислювальних кластерів, програмні засоби для комп’ютерної розробки лікарських препаратів.

Розробив та викладає спецкурси радіофізичної та комп’ютерної спрямованості – «Моделювання фізичних процесів», «Сучасна радіофізика», «Фізичні основи медичної техніки», «Паралельні обчислення», «Фізика конденсованих середовищ». Є розробником та керівником обчислювального кластера інформаційно-обчислювального центру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка – першого й одного з найбільших в Україні обчислювальних ресурсів, який відкритий для доступу з мережі інтернет; брав участь у створенні перших в Україні сайтів Grid-систем.

За результатами наукової роботи опубліковано більше 50 друкованих праць, серед яких 1 навчальний посібник «Телемедицина» (співавтори – М. К. Новоселець, О. О. Судаков). Розроблені ним програмні продукти використовуються в Україні та в світі і неодноразово експонувались на українських і міжнародних виставках.

Контакти:

e-mail: saa@univ.kiev.ua


Повернутися до розділу «Персоналії «С»