1958 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчив кафедру квантової радіофізики радіофізичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка У 1980 р. У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію «Взаємодія оптичного випромінювання з магнітними неоднорідностями ферит-гранатів» (науковий керівник – проф. В. Ф. Коваленко).

Після служби в Збройних силах з 1982 р. працював на кафедрі квантової радіофізики науковим співробітником, з 1997 р. – завідуючий сектору лабораторії оптичної квантової електроніки кафедри електрофізики, з 2000 р. – асистент кафедри.

Проводить практикуми та семінарські заняття з електрики та магнетизму, коливанням, молекулярній фізиці. Основний напрям наукових досліджень – вивчення магнітооптичних властивостей магнітоактивних речовин. Основні отримані наукові результати:

  • вперше виявлено та досліджено поляризаційно-залежні ефекти перебудови доменної структури монокристалічних ферит-гранатів та намагнічування епітаксійних плівок під дією поляризованого світла;
  • розроблено магнітооптичні методики високої роздільної здатності, за допомогою яких досліджено характеристики мікромагнітних неоднорідностей, доменних стінок, ліній Блоха, тощо.


Створено магнітооптичні пристрої для:

  • візуалізації магнітних сигналограм (аудіо, відеозаписи, магнітні картки та магнітні позначки на паперах, намагнічені деталі);
  • вимірювань мікропереміщень та шорсткості циліндричних об’єктів;
  • лазерного запису та відтворення вузької доріжки лазерного запису.


Брав участь у роботі журі Всеукраїнських шкільних олімпіад з фізики та студентських Всеукраїнських турнірів юних фізиків, проводив роботу в школах із залучення майбутніх абітурієнтів на радіофізичний факультет. Опублікував понад 60 наукових статей та тез доповідей на конференціях різного рівня. Назви основних публікацій:

  1. Sohatsky V., Kolesnik S., Makarov D., Leonhardt A., Muhl T., Moench I., Ritschel M., Kozhuharova R., Schumann J., Schneider C.. ESR of Fe-filled multiwalled carbon nanotubes..Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, Taylor & Francis Ed., USA, Vol.13, P.401-410, 2005.
  2. Sohatsky V., Kovalenko V. Magneto-optical imagine with submicron resolution. NATO Science Ser. “Magneto-Optical Imagine», Oystese, Norway, NATO Ser., Elsevier Science, 2004, P. 293-300.
  3. Сохацкий В.П., Коваленко В.Ф. Фотоиндуцированная поляризационно-зависимая перестройка доменной структуры феррит-гранатовой пленки // Письма в ЖЭТФ. – 1995. – Т.61, № 12. – С. 988-991. Англомов. переклад: JETP Lett. – 1995. – Vol. 61, № 12. – P. 1021-1025.


Повернутися до розділу «Персоналії «С»