1925 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету. У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію «Анізотропія і природній феромагнітний резонанс в частках сплаву Fe-Co» (науковий керівник – проф. І. А. Дерюгін).

Працював інженером у 1963-1966 рр., старшим науковим співробітником у 1967-1995 рр. кафедри квантової радіофізики. Основні напрями наукових досліджень – фізика твердого тіла, фізика магнітних явищ, техніка НВЧ. В 1970 р. під його керівництвом була створена наукова група, яка і займалася проблематикою досліджень процесів намагнічування та спектрів поглинання у феромагнетиках. До складу науково-творчого колективу входили В. І. Костенко, В. І. Лоскутов та Є. І. Петропавловський.

Перші роботи були присвячені дослідженню магнітостатичних петель гістерезису у феромагнітних матеріалах. Починаючи з 1976 р., група повністю переключається на дослідження спектрів ФМР у високоанізотропних одновісних гексаферитах. Протягом 1986-1990 рр. інтенсивно проводилися дослідження параметрів епітаксіальних плівок гексаферитів у рамках госпдоговірної тематики з науково-дослідними інститутами Калуги та Ленінграду.

Науковою групою під його керівництвом було розроблено та створено вібраційний магнітометр, що характеризувався високою абсолютною та диференційною чутливістю і дозволяв проводити дослідження магнітних моментів зразків у широкому інтервалі температур та різних кристалографічних напрямах. Паралельно створюється матеріально-технічна база для проведення спектроскопічних досліджень у феромагнетиках.

Унікальна приладова база і набутий досвід дозволили науковій групі стати засновниками і дослідниками нової галузі радіофізичних досліджень – інформаційно-хвильових взаємодій і одного із практичних застосувань – інформаційно-хвильової терапії. Творчий колектив стояв біля витоків створення науково-дослідного центру «Відгук», проводив науково-дослідні та госпрозрахункові роботи з цієї тематики.

Опублікував близько 40 наукових та науково-методичних праць. Серед них 4 авторських свідоцтва на винаходи. Наукові досягнення були представлені в провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях – «ЖЭТФ», «ФТТ», «ЖТФ», «Phys. Stat. Solidi». Основні результати проведених досліджень апробовані в багатьох медичних центрах і зараз застосовуються в медичній практиці.


Повернутися до розділу «Персоналії «С»