1964 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчив у 1989 р. кафедру квантової радіофізики Київського державного університету імені Тараса Шевченка. В 1995 р. захистив кандидатську дисертацію «Відлуння магнітостатичних хвиль в епітаксіальних плівках фериту-гранату ітрію» (науковий керівник – доц. О. В. Тичинський). У 1996-1999 рр. перебував у докторантурі. В 2006 р. захистив докторську дисертацію «Параметрична взаємодія спінових хвиль та коливань з нестаціонарною локальною накачкою».

Працював інженером кафедри електрофізики, потім– асистентом на тій же кафедрі. З вересня 1999 р. обіймав посаду доцента кафедри кріогенної та мікроелектроніки. Читав лекційні курси: «Мобільні комунікаційні системи», «Сучасні комунікаційні технології», «Обробка сигналів нелінійними пристроями функціональної електроніки (фізика явищ та алгоритми)». Вів практикум «Техніка й електроніка надвисоких частот».

Напрям наукових досліджень – нелінійні нестаціонарні явища в магнітовпорядкованих речовинах. Він уперше реалізував обернення хвильового фронту дипольних спінових хвиль та інверсію форми НВЧ спінхвильових сигналів у трьох-хвильовому параметричному процесі першого порядку. Вперше отримав підсилення солітонів огинаючою спінових хвиль.

В 2000р. був нагороджений грамотою президії Національної академії наук України за серію робіт «Взаємодія лінійних та нелінійних спінових хвиль з локальною нестаціонарною накачкою». Є автором понад 70 наукових робіт, серед яких 3 учбово-методичні роботи.

Зараз працює на посаді наукового співробітника фізичного факультету Кайзерслаутернського технологічного університету (Кайзерслаутерн, Німеччина).


Повернутися до розділу «Персоналії «С»