1939 р.н., доктор фіз.-мат. наук

У 1962 р. закінчив університет ім. Т. Шевченка. Кандидатську дисертацію «Експериментальне дослідження особливостей розрядів низького тиску в повздовжньому магнітному полі» (науковий керівник доц. Є. Т. Кучеренко) захистив у 1969 р. В 1999 р. захистив докторську дисертацію «Розряди з однорідним випаровуванням електрода у вакуумі та їх застосування в джерелах плазми іонів та термоіонному напилені».

З 1962-1970 рр. працював в університеті на кафедрах фізичної електроніки і квантової радіофізики. З 1970 р. до теперішнього часу працює в Інституті ядерних досліджень НАНУ. Основні напрями наукових досліджень – розробка джерел плазми та іонів, термоіонне напилення тонких плівок і покриттів.

Він є автором і співавтором більше ніж 200 наукових праць, серед яких є навчальний посібник: Тонкі металеві плівки (технологія та властивості), 4 наукові огляди, 3 науково-популярних брошури, має 28 винаходів.


Повернутися до розділу «Персоналії «С»