1958 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

У 1980 р. закінчив механіко-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Працював інженером, молодшим та науковим співробітником НДЧ Київського університету. Кандидатську дисертацію «Предельные теоремы для сферических функционалов от однородных и изотропных гауссовских случайных полей» захистив у 1987 р.

З 1987 р. працює на радіофізичному факультеті – асистент, 1995-2000 рр. – доцент кафедри математики та теоретичної радіофізики. За цей час читав 4 нормативні лекційні курси та 2 спецкурси, проводив практичні та лабораторні роботи майже з усіх математичних дисциплін, що забезпечуються кафедрою. В 1990-1994 рр. – вчений секретар кафедри. Працював на кафедрі до 2000 р.

Список наукових та методичних праць містить 23 роботи.


Повернутися до розділу «Персоналії «Р»