1956-2005 рр., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчив у 1980 р. Московський фізико-технічний інститут (факультет фізичної і квантової електроніки, кафедра мікроелектроніки). У 1980-1988 рр. працював у виробничій науково-дослідній лабораторії Київського університету ім. Т. Г. Шевченка при ВО «Київський радіозавод» і навчався в аспірантурі радіофізичного університету. В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію «Инжекционные явления в длинных диодных структурах на основе полупроводниковых твердых растворов с переменным составом» (науковий керівник – проф. Г. П. Пека).

На кафедрі фізики напівпровідників почав працювати з 1988 р., асистентом – з 1990 р., доцентом – з 1999 р. Читав лекційні курси: «Фізика напівпровідникових приладів», «Твердотільна мікроелектроніка», «Оптичні та фотоелектричні явища в напівпровідниках», «Органічні напівпровідники», вів практичні та лабораторні заняття з спецпрактикумів кафедри, відповідав за практикум з фізики напівпровідників.

Напрями наукових досліджень: інжекційні та оптичні явища в приладах на А3В5; твердотільні біосенсори; математичне моделювання фізичних процесів у напівпровідникових приладах; інжекційні та оптичні явища в органічних напівпровідниках і приладах на їх основі. Нагороджений дипломом АН УРСР та медаллю «За кращу наукову роботу конкурсу молодих вчених». Він є також співавтором учбового посібника «Практикум з технології напівпровідників та фізики напівпровідникових приладів».

Результати досліджень викладені в 38 наукових публікаціях та 5 авторських свідоцтвах.


Повернутися до розділу «Персоналії «Р»