1941 р.н., асистент

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету у 1964 р. У 1965-1968 рр. навчався в аспірантурі кафедри загальної радіотехніки. З 1972 р. працює на кафедрі квантової радіофізики асистентом, науковим співробітником. Проводив лабораторні роботи з циклів: «Нелінійні та параметричні явища в радіодіапазоні», «Експериментальні методи радіоспектроскопії», «Радіофізичні методи досліджень», «Прилади та методи НВЧ».

Основні напрями наукових досліджень – радіолокація метеорів (на кафедрі загальної радіотехніки), зараз – спін-хвильова електроніка, надвисокочастотна спектроскопія магнітостатичних хвиль. Ним, зокрема, створено експериментальні установки для визначення матеріальних параметрів епітаксійних гранатових структур, розроблено та виготовлено багатоканальні фільтри на магнітотстатичних хвилях для частотної селекції сигналів у НВЧ діапазоні.

Нагороджений медалями «Ветеран праці», «В пам’ять 1500-річчя Києва». Автор понад 60 наукових праць.


Повернутися до розділу «Персоналії «Р»