1956 р.н., кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію. Вчене звання доцента присвоєно у 1993 р. З липня 2011 р. – завідувач кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основні наукові інтереси: дослідження проблем розробки, конструювання, надійності та технічної діагностики складних радіоелектронних комплексів та систем. Брав безпосередню участь у ліцензуванні та акредитації університету за спеціальністю «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» (напрям підготовки «Радіотехніка», освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»).

У 2006 р. як державний експерт брав участь у Державних випробуваннях нових зразків радіоелектронної техніки, що приймалися на озброєння Збройних сил України. Має понад 100 наукових та 30 науково-методичних праць, в тому числі 2 підручника, 23 навчальних посібника, 1 монографія. Співавтор підручника «Фізичні основи теорії надійності» (Київ, ВПЦ «Київсьуий університет», 2007, 224 с.), навчального посібника «Технічне обслуговування систем з надмірністю» (ВІТІ НТУУ «КПІ», 2008, 172 с.).

Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій, брав участь у виконанні понад 30 науково-дослідних робіт.

Контакти:

e-mail: mir@univ.net.ua


Повернутися до розділу «Персоналії «Р»