1963 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, асистент

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету у 1985 р. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію «Квазіоптичні ефекти при поширенні прямих об’ємних магнітостатичних хвиль в феритових плівках» (науковий керівник – проф. В. В. Данилов).

Працював на кафедрі квантової радіофізики у 1985-1993 рр. інженером, стажером-викладачем, асистентом. Основні напрями наукових досліджень – НВЧ електродинаміка, зокрема, поширення магнітостатичних хвиль у плівках феромагнетиків, а також створення приладів для аналізу НВЧ сигналів.

Має понад 20 друкованих праць, 4 авторські свідоцтва на винаходи.


Повернутися до розділу «Персоналії «П»