1937 р.н., науковий співробітник

Закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1966 р. У 1966-1969 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі молекулярної та радіоспектроскопії під керівництвом проф. Ю. П. Цященка. Після завершення аспірантури працював на посадах старшого інженера (1971-1989 рр.), наукового співробітника (1989-2000 рр.), провідного інженера (2001-2003 рр.).

Основні напрямки наукових досліджень – пошук і впровадження ефективних методів вирощування монокристалів із водних розчинів та дослідження їх нелінійно-оптичних властивостей. Приймав участь у створенні мобільного варіанта КР-лідара та його польових випробуваннях, розробці методики визначення якості активних елементів твердотільних лазерів, об’єктивної оцінки кольорової стійкості матеріалів, які застосовуються в ортопедичній стоматології, під керівництвом проф. П. А. Короткова. Постійно приймав активну участь у підготовці навчальних методичних розробок для виконання лабораторних робіт та постановці цих робіт.

З 2004 р. працює у відділі фізичних методів аналізу руд Інституту прикладної фізики НАН України на посаді наукового співробітника під керівництвом д.геол.-мінерал.н. А. А. Вальтера, займається вивченням мінералогічного складу природних руд і техногенної сировини, механізмів утворення мікросистем елементів та їх ізотопів у конкретних типах руд, зокрема над підтвердженням прогнозу про наявність в Україні рудних родовищ, з яких можливе побічне видобування надчистих ізотопів певних елементів (природні надчисті ізотопи радіогенного походження).

Опублікував понад 30 наукових праць. Є укладачем «Сучасного термінологічного словника з радіофізики» (за редакцією В. І. Григорука, П. А. Короткова). Нагороджений медаллю «Ветеран праці».


Повернутися до розділу «Персоналії «П»