1938 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету у 1960 р. Захистив у 1982 р. кандидатську дисертацію «Динаміка генерації кільцевого лазера з поляризаційно-частотною невзаємністю» (наукові керівники – д.ф.-м.н. Е. М. Беленов, к.ф.-м.н. М. В. Данилейко).

Працював на кафедрі квантової радіофізики інженером, асистентом, старшим науковим співробітником, доцентом. Читає лекційні курси «Квантова радіофізика», «Квантова радіофізика і нелінійна оптика», «Лазерні інформаційні системи», «Додаткові глави з квантової радіофізики», «Прилади квантової електроніки», проводить семінарські заняття, практичні заняття з електродинаміки, вів лабораторні роботи з радіотехніки і з квантової радіофізики. Зараз читає курс «Квантова радіофізика і нелінійна оптика», веде лабораторні роботи з цього циклу.

Наукові дослідження стосуються лазерів з квазіізотропними резонаторами, що мають різні стани поляризації випромінювання. Зокрема, ним запропоновано і досліджено кільцеві лазерні перетворювачі постійних та імпульсних струмів.

Президією Центральної ради Всесоюзної спілки винахідників і раціоналізаторів нагороджений нагрудним знаком «Відмінник винахідництва і раціоналізації 1981 року», Головним комітетом ВДНГ Української РСР в 1985 р. нагороджений дипломом і медаллю, Головним комітетом ВДНГ СРСР нагороджений двома медалями в 1985 і 1987 рр., Президією Верховної ради СРСР нагороджений медалями «В память 1500-летия Киева» і «Ветеран труда». Радою Міністрів СРСР і ЦК ВЛКСМ нагороджений дипломом за наукове керівництво дипломною роботою студентів, що зайняла перше місце у Всесоюзному конкурсі серед студентських робіт в 1973 р.

Був заступником декана – керівником виробничої практики спеціалістів і наукової та асистентської практики магістрів радіофізичного факультету. Опублікував близько 80 наукових та науково-методичних праць. Серед них 17 авторських свідоцтв на винаходи та 2 навчальних посібників.


Повернутися до розділу «Персоналії «П»