1943-1991 рр., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчив у 1965 р. радіофізичний факультет Київського державного університету, навчався в аспірантурі у 1965-1968 рр. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію. На радіофізичному факультеті з 1968 р. працює інженером, старшим інженером, молодшим та старшим науковим співробітником кафедри фізичної електроніки. До останніх днів життя був заступником завідувача кафедри з наукової роботи, вченим секретарем секції «Термоемісійні перетворювачі енергії» Наукової ради АН УРСР з перетворення енергії.

Основний напрям наукової діяльності – елементарні процеси в низькотемпературній плазмі. Він один з авторів відкриття «Явища фоторезонансної цезієвої плазми». Вперше виявив ефективність процесів іон-атомного обміну в утворенні молекулярних іонів в плазмі лужних металів і визначив постійні швидкості цих процесів. Опублікував понад 40 наукованих праць.


Повернутися до розділу «Персоналії «П»