кандидат фіз.-мат. наук, асистент

В 1994 р. закiнчила механіко-математичний факультет (кафедра математичної фізики) Київського державного унiверситету iм. Т. Г. Шевченка, а в 2001 р. – аспірантуру Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України. В 2003 р. захистила кандидатську дисертацію «Концентрація напружень в п’єзокерамічних тілах в околі еліптичного включення і гіперболоїдальної виточки» (науковий – керівник проф. Ю. М. Подільчук). З того ж року працювала в Інституті механіки провідним інженером, молодшим та науковим співробітником відділу реології.

На кафедрі математики та теоретичної радіофізики працює з 2005 р. Проводить семінарські заняття з математичного аналізу, аналітичної геометрії та лінійної алгебри, лабораторні заняття з обчислювальних методів і програмування. Область наукових інтересів: розробка методів побудови точних і наближених аналітичних розв’язків систем рівнянь статики електро-, магніто-, термоелектропружності; дослідження відповідних граничних задач для тіл складної геометрії.

Має 14 публікацій за результатами наукових досліджень, серед яких 11 – статей та 4 – тези доповідей.

Контакти:

e-mail: t.proshchenko@gmail.com


Повернутися до розділу «Персоналії «П»