1946 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Народився 10 серпня 1946 р. у с. Хвощівка на Полтавщині в селянській сім’ї. Закінчив Київський держуніверситет імені Т. Г. Шевченка  за спеціальністю «Радіофізика і електроніка», спеціалізація – «Молекулярна і радіоспектроскопія» (1970 р.). Радіофізик, кандидат фіз.-мат. наук (1989 р.), старший науковий співробітник (1998 р.).

До вступу в університет працював причіплювачем у тракторній бригаді № 1 колгоспу «Зоря комунізму», що на Полтавщині (1964-1965 рр.). Після закінчення університету проходив службу у Збройних Силах (1970-1972 рр.).

Після звільнення в запас працював у НДІ криогенної електроніки «Сатурн» (1972-1975 рр.), НДЧ КДУ імені Т. Г. Шевченка (1976-1992 рр.), Науково-дослідному центрі «Відгук» МОЗ України (1992-2004 рр.), Національній академії державного управління при Президентові України (2004-2006 рр.), Міжрегіональній академії управління персоналом (2006-2011 рр.) та Національній академії статистики, обліку та аудиту (2011-2015 рр.). З квітня 2015 р. – на пенсії.

Науково-практична робота пов’язана з дослідженням взаємодії потужного оптичного випромінювання з речовиною, вивченням дії низькоінтенсивного мікрохвильового випромінювання на живі системи та застосуванням результатів досліджень у практиці. Започаткував на кафедрі нелінійної оптики (з 1995 р. – медичної радіофізики) експериментальні дослідження частотно-кутових спектрів  вимушеного комбінаційного розсіяння світла (ВКР) в органічних рідинах, виявив нові канали генерації конусного випромінювання при ВКР.

Захистив кандидатську дисертацію «Експериментальне дослідження механізмів випромінювання при вимушеному комбінаційному розсіянні світла». Обгрунтував можливість генерації мікрохвильового випромінювання черенковського типу при лазерному опромінюванні біологічних об’єктів. Дослідив фізичні аспекти вимірювання власного електромагнітного випромінювання живих організмів та медико-діагностичні можливості мікрохвильового випромінювання. Запропонував використати у терапевтичних технологіях теплове радіовипромінювання, поширив на мікрохвильове випромінювання поняття від’ємних потоків, які виявилися ефективним терапевтичним засобом. У 2006-2015 рр. – викладав у ВНЗ курси з інформаційних систем і технологій.


Повернутися до розділу «Персоналії «П»