1956 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчив факультет електронної техніки Київського політехнічного інституту у 1979 р. У 1986-1989 рр. навчався в аспірантурі Інституту фізики напівпровідників НАН України. В 1993 р. захистив кандидатську дисертацію «Дослідження природи надлишкового шуму в напівпровідниках» (науковий керівник – проф. Н. Б. Лук’янчикова).

Працював науковим співробітником Науково-дослідного інституту ім. Мануільського (1989-1991 рр.), молодшим (1991-1994 рр.), науковим (1994-2000 рр.) та старшим науковим співробітником (2000-2002 рр.) Інституту фізики напівпровідників НАН України. З 2002 р. працює старшим науковим співробітником кафедри електрофізики радіофізичного факультету Київського національного університету. Веде практикуми із загальної фізики («Механіка», «Молекулярна фізика», «Коливання і хвилі», «Ядерна фізика») для студентів I і III курсів. Щорічно під його керівництвом виконуються дипломні роботи студентами радіофізичного факультету КНУ. Веде роботу зі школярами в рамках Малої Академії Наук.

Основні напрями досліджень: низькочастотні флуктуації намагніченості магнітних матеріалів; шумові дослідження НВЧ транзисторів на основі нітридів. Експериментально доказано існування в напівпровідникових матеріалах об’ємних 1/f флуктуацій кількості носіїв заряду, що збагатило дискусію відносно природи 1/f шуму в напівпровідниках і дало додатковий аргумент на користь ідеї про зв’язок 1/f шуму і генераційно-рекомбінаційного шуму.

Досліджено нестаціонарний низькочастотний надлишковий шум в потужних НВЧ польових транзисторах на основі GaN (HEMT), виявлені істотні зміни форми спектра в умовах саморозігріву. Даний вид шуму є результатом поведінки структури як складної системи із збільшеним числом ступенів вільності, і його дослідження виявляє особливості цієї поведінки. Результатом роботи є оптимізація технологічних умов виготовлення транзисторів.

Започатковано дослідження магнітних рідин і полімер-композитів на основі магнітних наночастинок із напівпровідникових матеріалів Fe3O4 і LnSrMnO3, у тому числі покритих тонкою (~ 2 нм) напівпровідниковою плівкою. На основі цих матеріалів створено періодичні структури із змінними параметрами, а також високопровідні низькокоерцитивні магнітні плівки.

Загальна кількість публікацій – 74. Деякі з них:

  1. Lukyanchikova N.B., Petrichuk M.V., Garbar N.P., Sasciuk A.P. et al. 1/f noise and generation-recombination processes at discrete levels in semiconductors // Physica B, V.167, 1990.
  2. Vitusevich S.A. , Danylyuk S.V. , Petrychuk M.V. , Antoniuk O.A. , Klein N. and Belyaev A.E. Equilibrium and non-equilibrium 1/f noise in AlGaN/GaN TLM structures // Applied Surface Science, 2004, V.238, P. 143-146.
  3. Vitusevich S.A., Danylyuk S.V., Klein N., Petrychuk M.V., and Belyaev A.E. Power and temperature dependence of low frequency noise in AlGaN/GaN transmission line model structures // Journal of Applied Physics, 2004, V.96, No.10, P. 5625-5630.
  4. Moldovan B.N., Antonyuk O.A., Petrychuk M.V., Kovalenko V.F. Periodic Structure of Spicular Magnetic Clusters in a Magnetic Liquid // Journal of Colloid And Interface Science, 2006, V.296, P. 577-580.


Повернутися до розділу «Персоналії «П»