доктор фіз.-мат. наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка у 1956 р. і залишилась працювати на кафедрі фізики напівпровідників. Займала посади асистента, доцента, з 1978 р. – професора. Кандидатську дисертацію «Влияние поверхностных состояний на люминесценцию» захистила у 1963 р. (науковий керівник – доц. Ю. І. Карханін), докторську дисертацію захистила у 1975 р.

Розробила та читала такі курси лекцій: «Фізика напівпровідників. II ч.», «Фізика поверхні напівпровідників», «Оптичні та фотоелектричні явища в напівпровідниках», «Основи оптоелектроніки» та інші. Організувала і протягом багатьох років керувала практикумом з оптичних та фотоелектричних явищ у напівпровідниках. Більше 10 років була куратором спеціалізації «фізика напівпровідників» на ФПК.

Розвинула новий науковий напрям – фізику варизонних твердих розчинів. Проведені нею дослідження механізмів переносу носіїв заряду в таких структурах дозволили отримати ряд фундаментальних результатів, зокрема, встановити існування вбудованих квазіелектричних полів нового типу в області різнодолинних переходів, теоретично і експериментально встановити неоднорідність розподілу інжектованої електронно-діркової плазми в структурах з різнодолинним переходом. Ці дослідження стали фізичною основою принципово нового класу напівпровідникових приладів – варизонних інжекційних фотодіодів та комплексу нових методів дослідження варизонних структур, використаних при розробці технології виготовлення на Світловодському заводі чистих металів.

Підготувала 13 кандидатів наук та 1 доктора наук. Вона була науковим керівником багатьох науково-дослідних бюджетних та госпдоговірних тем, брала участь у створенні базової виробничої лабораторії на ВО «Київський радіозавод» та була її науковим співкерівником. У 1988 р. стала лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, в 1997 р. їй було присуджено почесне звання «Соросівський професор».

Є автором 250 наукових та методичних праць, 20 винаходів, 2 монографій, 1 підручника та 3 учбових посібників.


Повернутися до розділу «Персоналії «П»