1948 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчив (1978 р.) радіофізичний факультет Київського держуніверситету ім. Т. Г. Шевченка. Навчався (1980-1983 рр.) в аспірантурі. У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію «Ультразвукове управління параметрами НВЧ випромінювання у феритах» (науковий керівник – доц. В. В. Запорожець) З 1972 р. працює в університеті техніком, інженером (1975-1979 рр.), молодшим науковим (1979-1986 рр.), науковим співробітником (1986-1988 рр.), старшим науковим співробітником, завідувачем (1988-2003 рр.) сектору НВЧ, лазерної техніки та технології СКТБ «Тороїд» радіофізичного факультету. У 2003 р. обраний на посаду завідувача науково-дослідної лабораторії кафедри квантової радіофізики.

Основний напрям наукових досліджень – взаємодія електромагнітних хвиль надвисокої частоти з різними середовищами – феритами, напівпровідниками, діелектриками. Розробив наукові засади акустомікрохвильової взаємодії в полікристалічних феритах, дослідив вплив плазми напівпровідників на параметри НВЧ випромінювання, провів дослідження механізму ближньопольової взаємодії електромагнітних хвиль з діелектриками в міліметровому діапазоні. Проводить дослідження взаємодії НВЧ випромінювання з періодичними діелектричними структурами, аналогами фотонних кристалів в оптиці. Досліджує взаємодію електромагнітних коливань міліметрового діапазону з композитами на основі нанодисперсних форм вуглецю.

Очолює колектив, який займається розробкою мікрохвильового обладнання для наукових досліджень та промисловості. Деякі з них пройшли державні випробування і знайшли застосування в народному господарстві України та за кордоном.

Проводив громадську роботу на факультеті: був членом профбюро факультету, командиром факультетської ДПД та здійснював профорієнтаційну роботу. Бере активну участь у навчальному процесі кафедри, зокрема, є керівником бакалаврських, дипломних та магістерських робіт студентів кафедри.

Є автором і співавтором більш ніж 50 наукових публікацій та чотирьох авторських свідоцтв.


Повернутися до розділу «Персоналії «О»