1943 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор

Закiнчив з вiдзнакою радiофiзичний факультет Київського державного унiверситету iм. Т. Г. Шевченка у 1966 р. Пiсля закiнчення аспiрантури (1969 р.) залишився на викладацькiй роботi на радiофiзичному факультетi. У 1971 р. захистив кандидатську дисертацiю «Нелiнiйна взаємодiя фотонiв в речовинi та розсiювання свiтла на поляритонах» за спецiальністю «Фiзика твердого тiла», а в 1989 р. – докторську «Процеси фото-рефракцiйного розсiювання свiтла в кристалах» за спецiальністю «Оптика». З 1993 р. – професор кафедри математики та теоретичної радіофізики. Науковий керівник лабораторії «Лазерний зв’язок».

Основнi напрями наукових дослiджень включають в себе голографiю, квантову електронiку, фотополiмери, фiзику кристалiв, медичне застосування фізичних методів. Основні наукові досягнення:

  • сформулювано закон нелiнiйної дифузiї для частинок в (частково) рiдких нерiвноважних системах;
  • запропоновано концепцію кристалових модулів як метод опису внутрішньої структури складних кристалів;
  • розвинуто загальну теорію явища фоторефракційного розсіювання світла;
  • вiдкрито явище автохвильового розсiювання свiтла (разом з В. В. Лемешком), яке полягає в (квазi) періодичній зміні розсіювання (коефіцієнт модуляції більше нiж 50 %, типовий перiод – вiд 0.1 до 50 с) в умовах, коли нерухомий фоторефрактивний кристал стаціонарно опромінюється лазерним світлом.


Викладацька дiяльнiсть зосереждена в таких галузях: «Електродинамiка», »Статистична фізика», «Голографія», «Матеріали квантової електроніки». Є автором більше ніж 120 публікацій. Займається також публіцистикою та має багато науково-популярних публікацій.

Інтерв’ю у студентській неофіційній газеті факультету «РФФ.Live»

Інтерв’ю у студентській неофіційній газеті факультету «РФФ.Live» (продовження)


Повернутися до розділу «Персоналії «О»