1978 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, асистент

Закінчив (2000 р.) радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2000-2004 рр. навчався в аспірантурі, в 2005 р. захистив кандидатську дисертацію «Взаємодія поляризованого електромагнітного випромінювання з однорідними анізотропними середовищами» (науковий керівник – С. М. Савенков).

Працював інженером (2000-2006 рр.), молодшим науковим співробітником (2006-2010 рр.), з 2010 р. – асистентом кафедри квантової радіофізики. Бере участь у проведенні, модернізації та створенні нових лабораторних робіт з курсів «Методи дослідження квантової радіофізики», «ЕОМ-експеримент та машинна обробка інформації».

Основні напрями наукових досліджень – лазерна Стокс-, Мюллер-поляриметрія анізотропних середовищ, автоматизація поляриметричних досліджень. У співавторстві з колективом лабораторії лазерної поляриметрії розробив оптимальну схему експериментального визначення анізотропних характеристик однорідних середовищ при їх зондуванні лінійно поляризованим випромінюванням. Отримав аналітичний вигляд ряду часткових розв’язків оберненої задачі Мюллер-поляриметрії для однорідних анізотропних середовищ.

У 2006 р. відзначений грамотою президії НАН України (відділення фізики та астрономії) за наукову роботу «Дослідження анізотропних характеристик однорідних середовищ методами Мюллер-поляриметрії».

Співавтор понад 20 наукових праць.


Повернутися до розділу «Персоналії «О»