1952-2003 рр., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри

Закінчив з відзнакою радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1974 р. (кафедру кріогенної і мікроелектроніки). У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію «Дослідження інформаційних властивостей термопластичних середовищ» (науковий керівник – акад. НАН України М. Г. Находкін).

Працював на посадах стажиста-дослідника, старшого інженера, молодшого наукового співробітника, асистента, старшого наукового співробітника (1974-1995 рр.) на кафедрі кріогенної та мікроелектроніки; заступник декана по спецфакультету (1993-1995 рр.). З 1992 р. – директор Науково-впроваджувального підприємства «Інтермаг». З 1995 р. по 2003 р. – завідувач кафедри.

Основні напрямки наукових досліджень – теорія оптимальної та адаптивної реєстрації напівтонових зображень та голограм на фототермопластичних середовищах, метод оптимальної реєстрації та кодування радіоголограм у нелокальних нелінійних середовищах, теорія електричної нестійкості деформованих заряджених систем, формування та розвитку флуктуацій в цих системах.

Читав лекційні курси з фізичної мікроелектроніки, мікросхемотехніки, теорії сигналів та систем, статистичної радіофізики, радіофізичних методів в медицині, біомедичної техніки, фізики живого та інші. Опублікував понад 150 наукових праць та 11 винаходів. Серед них навчальні посібники «Радіаційна безпека життєдіяльності» (співавтори П. А. Коротков, Д. Ю. Сигаловський); «Телемедицина» (співавтори М. В. Кононов, О. О. Судаков).

Був одним із керівників проектів з досліджень за «Всесоюзною програмою невідкладних заходів ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС», приймав участь у забезпеченні медико-біологічних досліджень стану здоров’я населення, що постраждало внаслідок аварії. Був заступником голови Координаційної ради з пріоритетного напряму розвитку науки і техніки «Здоров’я людини» при Кабінеті Міністрів України, заступником голови Науково-технічної ради Державної науково-технічної програми «Нові фізико-технічні методи, прилади та медичні технології для діагностики, корекції порушень і лікування нервової системи і внутрішніх органів», членом Міжвідомчої Координаційної ради з нової медичної техніки при Міністерстві охорони здоров’я України.

Під його керівництвом захищені 3 кандидатські дисертації.


Повернутися до розділу «Персоналії «Н»