1941-2004 рр., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчив у 1964 р. радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Працював молодшим науковим співробітником ПНДЛ «Фізики і техніка напівпровідників». У 1968-1971 рр. навчався в аспірантурі, в 1976 р. захистив кандидатську дисертацію «Дослідження імпедансу приповерхневої області напівпровідників» (керівник проф. В. М. Добровольський). У 1972-1996 рр. – старший науковий співробітник кафедри фізики напівпровідників.

Напрями наукових досліджень: вивчення механізмів переносу носіїв струму вздовж та впоперек поверхні шаруватих напівпровідникових структур, у тому числі із надтонким і тунельно-тонким діелектриком; ефектів, пов’язаних із протіканням струмів надвисокої густини в екстремально великих електричних полях у структурах «кремній на ізоляторі»; ефектів пам’яті в таких структурах; наукове супроводження розробки на основі цих ефектів перших в СРСР енергонезалежних запам’ятовуючих мікроелектронних елементів та схем.

Заступник завідувача кафедрою з наукової роботи; член секції «Напівпровідники і мікроелектроніка» Наукової ради НАНУ з проблеми «Фізика напівпровідників»; голова секції «Напівпровідники та мікроелектроніка» Республіканського товариства радіотехніки, електроніки та зв’язку.

Є автором 74 праць, опублікованих у провідних журналах, 1 авторського свідоцтва.


Повернутися до розділу «Персоналії «Н»