1977 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, заступник декана

Закiнчив з вiдзнакою магiстратуру радiофiзичного факультету Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка у 2000 р. та аспiрантуру кафедри медичної радiофiзики у 2004 р. Захистив кандидатську дисертацію в 2004 р. Працює на кафедрi математики та теоретичної радiофiзики (2002-2006 рр. – асистентом, з 2006 р. – доцентом). З 2005 р. – заступник декана факультету з наукової роботи.

Читає нормативний курс «Електродинамiка». Проводить семiнарськi заняття з електродинамiки, статистичної фiзики, диференцiальних рiвнянь, аналiтичної геометрiї та вищої алгебри та лабораторнi роботи з програмування та чисельних методiв.

Область наукових iнтересiв – оптимiзацiя вiдновлення просторових розподiлiв спiнових характеристик бiологiчних об’єктiв ядерними магнiтнорезонансними томографiчними методами, математичне моделювання в томографiї.

Контакти:

e-mail: avn@univ.kiev.ua


Повернутися до розділу «Персоналії «Н»