1936 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, віце-президент НАН України, лауреат Державних премій СРСР і України, заслужений діяч науки і техніки України

Закінчив з відзнакою радіофізичний факультет у 1957 р. З цього часу він безперервно працює в Інституті фізики НАН України. У 1959-1963 рp. навчався в аспірантурі під керівництвом чл.-кор. АН УРСР Н. Д. Моргуліса. Кандидатську дисертацію захистив у 1964 р., докторську – в 1973 p. Професор з 1984 р., у 1990 р. його обрано член-кореспондентом, а в 1997 р. – академіком НАН України. З 1981 р. очолює відділ фізичної електроніки Інституту фізики НАНУ, в 1993-1998 рp. був заступником академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії НАНУ, а в 1998 р. – обраний академіком-секретарем, з 2004 р. – віце-президент НАНУ.

Протягом 15 років є викладачем радіофізичного факультету. Читає спецкурси з фізики поверхні твердих тіл. Основні наукові роботи присвячені атомній структурі і електронно-емісійним властивостям поверхонь, фазовим переходам на поверхнях твердих тіл, поверхневій дифузії, фізичним явищам у системах наночастинок. Одним з перших у світі почав систематичні дослідження адсорбційних явищ на поверхнях з відомою атомною структурою – гранях монокристалів, що дозволило з’ясувати особливості взаємодії атомів і молекул на поверхнях, зокрема, експериментально обгрунтувати наявність їх далекосяжної взаємодії. В останні роки очолюваний ним відділ фізичної електроніки веде активні розробки електронних емітерів на основі острівцевих металічних плівок з керованою структурою, а також діелектричних плівок.

Є автором і співавтором понад 160 наукових робіт, у тому числі двох монографій. Одна з них («Двумерные кристаллы») є першою в світі монографією про двовимірні кристали на поверхнях твердих тіл. Він є членом редколегій ряду вітчизняних журналів («Українського фізичного журналу» і «Физики низких температур») і зарубіжних («Surface Science» (Голандія), «Journal of Physics D: Applied Physics» (Велика Британія), «Physics of Low-Dimensional Structures» (Росія)), віце-президентом Українського вакуумного товариства і членом секції «Наука про поверхні» Міжнародного союзу з фізики і техніки вакууму.

Інтерв’ю у студентській неофіційній газеті факультету «РФФ.Live»


Повернутися до розділу «Персоналії «Н»