1929 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, заступник декана

У 1953 р. закінчив радіофізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. З 1953 р. працював в університеті асистентом, старшим викладачем, доцентом, старшим науковим співробітником. У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію.

Наукові дослідження були спрямовані на вивчення процесів електронно-стимульованого порушення стехіометрії в бінарних напівпровідникових сполуках. Був науковим керівником госпдоговірних тем, одним з основних виконавців держбюджетних тем. За час роботи в університеті читав лекції «Фізична електроніка», «Електронні та іонні прилади», «Фізика вакууму та вакуумної техніки». Керував курсовими та дипломними роботами, проводив семінарські заняття та лабораторні роботи.

Виконував обов’язки заступника декана радіофізичного факультету (1954-1959 рр.), голови профбюро факультету (1977-1984 рр.), заступника голови профкому університету, члена Вченої ради факультету.

Нагороджений орденом «Знак пошани», медалями. Автор та співавтор 82 наукових праць (серед яких три авторські свідоцтва), 10 методичних розробок для лабораторних робіт, навчального посібника «Основи фізики вакууму та вакуумної техніки».


Повернутися до розділу «Персоналії «М»