1974 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, науковий співробітник

Закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка у 1996 р. В 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Декорелюючі методи стиснення та виділення ознак сигналів» (науковий керівник – академік М. Г. Находкін).

З 1996 р. працює на факультеті інженером, аспірантом, науковим співробітником НДЛ «Оптичної обробки інформації та теорії середовищ». У 1998-2000 рр. у рамках курсу «Теорія сигналів» читав цикл лекцій «Хвилькові функції та їх застосування». Брав участь в організації і у проведенні лабораторного практикуму «Методи обробки сигналів».

Напрями наукових досліджень: розпізнавання випадкових сигналів та полів, стиснення наборів корельованих зображень з втратами. Став лауреатом конкурсу на здобуття премії імені Тараса Шевченка у 1998 р., яка щорічно присуджується Київським університетом імені Тараса Шевченка, і в 1998 р. – лауреатом конкурсу «На здобуття премій молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи» НАН України.

Є автором 25 наукових робіт.


Повернутися до розділу «Персоналії «М»