кандидат фіз.-мат. наук, доцент

У 1990 р. закiнчила з вiдзнакою механіко-математичний факультет (кафедра теорії функцій) Дніпропетровського державного унiверситету, а у 1993 р. – аспірантуру Інституту математики НАН України. У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію «Найкраще наближення класів диференційовних функцій алгебраїчними поліномами» (науковий керівник – академік НАН України М. П. Корнєйчук).

У 1993-1996 рр. працювала асистентом кафедри математичного аналізу Дніпропетровського державного унiверситету, у 1996-2003 рр. – доцентом. З 2003 р. працює доцентом кафедри математики та теоретичної радiофiзики Київського національного унiверситету iмені Тараса Шевченка. Читає нормативний курс «Математичний аналіз» на радіофізичному факультеті, веде практичні заняття з курсів «Математичний аналіз», «Диференціальні рівняння».

Область наукових інтересів – теорія наближення функцій. Автор 8 навчально-методичних видань, у тому числі навчального посібника «Комплексний аналіз». Усього має 39 публікацій.

Контакти:

e-mail: omotorna@ukr.net


Повернутися до розділу «Персоналії «М»