інженер

Закінчила радіофізичний факультет Київського університету у 1985 р. У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію «Исследование поляризационных характеристик диффузно рассеянного когерентного электромагнитного излучения» (науковий керівник доц. В. В. Мар’єнко).

Інженер кафедри квантової радіофізики (1985-1996 рр.). З 2000 р. і дотепер, є науковим співробітником Інституту науки матеріалів національного науково-дослідницького центру «Демокрітос» (Афіни, Греція). Під час роботи в університеті основні напрями наукових досліджень – розробка автоматизованих стокс-поляриметрів, вивчення зміни просторового розподілу поляризаційних характеристик дифузно-розсіяного лазерного випромінювання, зв’язок поляризації розсіяного випромінювання зі статистичними характеристиками шорстких поверхонь.

Після зміни місця роботи наукові інтереси – дослідження електромагнітних властивостей фероелектриків та полімерів-провідників для побудови мікрохвильових поглинаючих матеріалів та метаматеріалів; дослідження оптичних властивостей тонких твердих плівок діелектриків та напівпровідників, моделювання дисперсійних характеристик їх оптичних констант, використовуючи регресійні методи обчислення з метою розробки наноструктурних матеріалів, фотоактивних у видимому діапазоні.

Опублікувалa близько 15 наукових праць. Серед них:

  1. Giannakopoulou T., Todorova N., Trapalis C., Vaimakis T. Effect of fluorine doping and SiO2 under-layer on the optical properties of TiO2 thin films. Materials Letters. In Press.
  2. Giannakopoulou T., Oikonomou A., Kordas G. Double-Layer Microwave Absorbers Based on the Materials with Large Magnetic and Dielectric Losses. J. Magn. Magn. Mater. 2004, v. 271, pp. 224-229.
  3. Giannakopoulou T., Kontogeorgakos A., Kordas G. Single-Layer Microwave Absorbers: Influence of Dielectric and Magnetic Losses on the Layer Thickness. J. Magn. Magn. Mater. 2003, v.263, pp. 173-181.
  4. Giannakopoulou T., Kompotiatis L., Kontogeorgakos A., Kordas G. Microwave behavior of Ferrites Prepared via Sol-Gel Method. J. Magn. Magn. Mater. 2002, v. 246, pp. 360-365.
  5. Kurashov V. N., Marienko V. V., Molebnaya T. V. Conditional Probability Distribution of the Normalized Stokes Parameters. Optics and Spectroscopy. 1991, v. 71, No. 6, pp. 998-1001.


Повернутися до розділу «Персоналії «М»