1928-2002 р.р., старший викладач

Закінчив фізичний факультет Київського університету у 1951 р. В 1951-1954 рр. навчався в аспірантурі на фізичному факультеті університету. Працював асистентом, потім старшим викладачем (1954-1997 рр.) кафедри електрофізики радіофізичного факультету.

Читав лекції з ядерної фізики для студентів фізичного та радіофізичного факультетів, проводив семінарські та практичні заняття з механіки, електрики, атомної та ядерної фізики. Ним було створено практикум з ядерної фізики, і протягом багатьох років він був його науковим керівником.

Багато років успішно займався розробкою методичних посібників з курсу ядерної фізики та теорії похибок. Був автором багатьох науково-методичних праць. Був заступником декана з міжнародних зв’язків. Вів значну громадську діяльність на факультеті (був членом партбюро факультету та парторгом кафедри електрофізики).


Повернутися до розділу «Персоналії «М»