1952 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор

Закінчив у 1974 р. радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Працював на радіофізичному факультеті інженером кафедри фізичної електроніки (1976-1980 рр.), молодшим науковим співробітником (1980-1984 рр.), завідувачем відділом природничих наук УНІР Мінвузу УРСР (1984-1987 рр.), старшим науковим співробітником (1987-1990 рр.), завідувачем сектору НДЛ «Лазерний зв’язок» кафедри математики та теоретичної радіофізики (1990-1995 рр.), завідувачем сектору НДЛ фізичної електроніки (1995-2001 рр. ), доцентом кафедри фізичної електроніки (з 2001 р.). Читає курси «Електродинаміка НВЧ», «Техніка НВЧ», «Комплексна плазма» та інші.

Основні напрями наукової роботи пов’язані з теоретичним дослідженням елементарних процесів у гетерофазних та нерівноважних плазмових системах, а також дослідженням колективної динаміки у фізиці комплексної плазми. Виконав разом з С. М. Левитським та іншими цикл робіт з дослідження фізики кільцевого розрядника. Запропонував і дослідив разом з В. М. Мальневим та В. М. Івченком (кафедри квантової теорії поля і астрономії фізичного факультету) новий механізм літосферно-іоносферного зв’язку як засіб передбачення землетрусів. Запропонував метод акустичної діагностики комплексної плазми. Має також публікації і патенти з біофізики, гідродинаміки, космічної техніки.

Співавтор навчального посібника «Збірник задач з курсу «Електродинаміка НВЧ».

Контакти:

e-mail: e.martysh@gmail.com


Повернутися до розділу «Персоналії «М»