1941 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, заступник декана

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету у 1964 р. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію «Перетворення частоти в інвертованих системах» (науковий керівник – проф. І. І. Дерюгин). До 1996 р. працював доцентом кафедри квантової радіофізики та був заступником декана факультету з роботи в студентському гуртожитку. В 1996 р. звільнився і в даний час проживає у Німеччині.

Читав декілька спецкурсів та вів лабораторні роботи, зокрема, з квантової радіофізики. Основні напрями наукових досліджень – квантові підсилювачі, вимірювання у надвисокочастотному діапазоні, керування поляризацією лазерного випромінювання, поляриметрія.

3 учні захистили кандидатські дисертації. Опублікував близько 50 наукових та науково-методичних праць.


Повернутися до розділу «Персоналії «М»